Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 3 mei 2021

Op maandag 3 mei vindt een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Het volgende onderwerpen worden behandeld:

•    09:45 uur: Behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan voor een werkplaats en kantoor, Dondergoorweg 5.
•    10:45 uur: Behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te weigeren voor het plaatsen van een schuur met veranda,Tricot 14.
 
Bij de openbare hoorzitting kunnen maximaal 12 personen aanwezig zijn. Dit om bezoek aan het gemeentekantoor zo verantwoord en veilig mogelijk te houden. We borgen op deze manier de anderhalvemeternorm. Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers