Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie)

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie) is een door de raad benoemde onafhankelijke commissie die is ingesteld om te adviseren over de vraag of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand in de zin van (artikel 12 ev. van) de Woningwet. Deze commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien, welke materialen gebruikt gaan worden, of het bouwwerk past in de bestaande omgeving en of het voldoende kwaliteit heeft.

De leden zijn voorgedragen door het ‘Het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land’. Via de website www. geldersgenootschap.nl kunt u de agenda van de commissie raadplegen.

Verdere informatie over de wijze van toetsing door deze commissie vindt u in de digitale welstandscommissie .

Samenstelling commissie

  • Voorzitter: de heer G.C.M. van Elk
  • Adviseur ruimtelijke kwaliteit: de heer ir. L.P.M. Reijmer
  • Architect-lid: de heer ir. P. Koelewijn
  • Stedenbouwkundige: de heer J. Nakken
  • Adviseurs cultuurhistorie (op afroep): de heer drs. R. Crols; mevrouw ing. B.T. Overbeek
  • Burgerlid: de heer J.H. Stemerdink

Contactpersoon gemeente

de heer G.J. Gerritsen (Ruimtelijke Ontwikkeling)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Gerritsen: 0543 - 543 543