Commissie Straatnaamgeving

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heeft u als inwoner een idee voor een straatnaam? Dan horen we dat graag. De Commissie Straatnaamgeving beoordeelt alle voorgestelde namen en adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.

Idee voor een straatnaam?

Stuur uw idee of voorstel voor een straatnaam naar het college van burgemeester en wethouders. Dit kan per brief (Postbus 101, 7100 AC Winterswijk) of per e-mail (gemeente@winterswijk.nl).

Geef duidelijk aan waarom u voor een bepaalde straatnaam kiest

Wat maakt de straatnaam volgens u geschikt voor Winterswijk? En waarom past de naam goed bij een bepaalde plek? Voeg bijvoorbeeld een plattegrond toe om uw voorstel te verduidelijken.

Waar moet een straatnaam aan voldoen?

Uw straatnaam moet voldoen aan de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit betekent dat de straatnaam:

  • duidelijk, niet te lang en herkenbaar moet zijn;
  • echt nieuw moet zijn in de gemeente;
  • moet passen bij de omgeving. Straten die bij elkaar in de buurt liggen, hebben vaak hetzelfde thema. Voorbeelden van thema’s zijn: een 'bloemenbuurt', een ‘staatsliedenbuurt’ of een 'schilderbuurt'. Ook de culturele of cultuurhistorische achtergrond van de omgeving kan een thema zijn.
  • algemeen herkend of erkend wordt door verschillende maatschappelijke groepen uit de bevolking.
  • Gaat het om de naam van een persoon? Bijvoorbeeld om een bekende Winterswijker? Dan moet deze persoon langere tijd geleden overleden zijn. Leden van het Koninklijk Huis mogen wel bij leven vernoemd worden. 

Samenstelling commissie

De commissie Straatnaamgeving bestaat uit:

  • Drie onafhankelijke leden die deskundig zijn op het gebied van cultuur en cultuurhistorie: mevrouw E. Nijenhuis-Wiggers, de heer P. Meerdink en de heer W. Peletier.
  • Twee leden van de gemeente: de heer B. Timpert (voorzitter) en de heer M. Schuurmans (secretaris en contactpersoon bij de gemeente). 

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie? Bel dan ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of mail naar gemeente@winterswijk.nl.