Commissie Straatnaamgeving

De gemeente geeft nieuw aangelegde straten een naam. De Commissie Straatnaamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuwe namen.

Straatnamen moeten voldoen aan de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Straatnamen van straten die bij elkaar in de buurt liggen, hebben meestal hetzelfde thema, bijvoorbeeld bomen, dichters of staatslieden. Culturele of cultuurhistorische achtergrond van de omgeving van de nieuwe straat biedt vaak goede aanknopingspunten voor een passende naam. Straten kunnen ook de naam krijgen van personen uit de geschiedenis van Winterswijk.

Voorstel voor nieuwe straatnaam indienen

Heeft u suggesties voor de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen bij de gemeente.

Voorstel indienen

Een voorstel voor de straatnaam (of –namen) dient u schriftelijk of per e-mail in bij het college van burgemeester en wethouders, waarbij u duidelijk de beweegredenen vermeldt. Ter verduidelijking kunt u een plattegrond toevoegen.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk, na advisering van de commissie straatnaamgeving,  welke straatnaam (of -namen) ingevoerd worden.

Voorwaarden

Een straatnaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De naam moet duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn;
 • De straat moet in de openbare ruimte liggen;
 • De naam mag niet al in gebruik zijn in de gemeente;
 • De straatnaam moet passen bij de omgeving. Denkt u hierbij aan themawijken, zoals een 'bloemenbuurt', een ‘staatsliedenbuurt’ of een 'schilderbuurt';
 • Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon langere tijd geleden overleden zijn en algemeen (h)erkend worden door verschillende maatschappelijke groepen uit de bevolking. Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de commissie straatnaamgeving, de heer M. Schuurmans via telefoon (0543) 543 543 of e-mail gemeente@winterswijk.nl.

 

Samenstelling commissie

De commissie Straatnaamgeving bestaat uit:

 • drie onafhankelijke leden die deskundig zijn op het gebied van cultuur en cultuurhistorie:
  • mevr. E. Nijenhuis-Wiggers,
  • dhr. P. Meerdink, archivaris Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
  • dhr. W. Peletier
 • twee leden van de gemeente:
  • dhr. B. Timpert, voorzitter
  • dhr. M. Schuurmans, secretaris (tevens contactpersoon bij de gemeente)