Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Vergdering Cliëntenraad PW SDOA op 14 oktober 2021 van 19.30 tot 21.30 uur in de Marktzaal, stadhuis Groenlo.

Agenda:   

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
 3. Bespreken/formuleren ongevraagd advies aan DB m.b.t. stapeling zorgkosten
 4. Adviesaanvraag beleidsregels bestuurlijke boete
 5. Informeel advies over wijzigingen Verordening Sociaal Domein
 6. Mededelingen
 7. Uitgaande en ingekomen post
 8. Vaststellen verslag van 09-09-2021
 9. Actielijst
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.