Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Vergdering

Datum    10-06-2021
Tijd    19:30 - 21:30 uur
Locatie    Zoom
Voorzitter    Alphons Olthof
Omschrijving    De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op de website. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

Agenda vergadering 10 juni 2021   

 1. Opening
 2. Gesprek met de wethouder uit het DB Wethouder Jos Hoenderboom is te gast.
 3.  Informatie uit de werkgroepen
 4.  Reactie op klachtenprocedure - Formele bevestiging van het tussentijds ingenomen standpunt.
 5.  Advies wachtlijst nieuw beschut werk - Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies.
 6.  Gevolgen stijgende energiekosten voor minima
 7.  Mededelingen
 8.  Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag van 20-05-2021 ter vaststelling
 10. Actielijst bespreken
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.