Regionale cliëntenraad Participatiewet Sociale dienst Oost-Achterhoek

De regionale cliëntenraad sociale dienst Oost Achterhoek adviseert de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.B. ten Dolle, ambtelijk secretaris Cliëntenraad via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of per e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Meer informatie over de regionale cliëntenraad kunt u lezen op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Openbare vergadering op donderdag 12 maart 2020

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 februari 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening
2.    Project ‘Eigen kracht’, korte presentatie door Sjoerd Westra
3.    Stand van zaken ‘Anders denken, anders werken’, korte toelichting door Henk van Deutekom
4.    Nieuws uit de werkgroepen
5.    Advies meedoen-applicatie
6.    Jaarverslag cliëntenraad
7.    Taalniveau gepubliceerde stukken, Saskia
8.    Mededelingen
9.    Uitgaande en ingekomen post
10.    Vaststellen verslag 9 januari 2020 en van 13 februari 2020
11.    Rondvraag
12.    Sluiting
De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.