Afspraak maken met burgemeester of wethouder

Als u over een onderwerp overleg wilt met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543.

De secretaresse bespreekt dan met u wie u het beste contact kunt opnemen. Er zijn intern afspraken gemaakt in welke situatie u gesprekken voert met een medewerker en wanneer met een wethouder of burgemeester. Vervolgens zorgt de secretaresse er voor dat een afspraak wordt gemaakt. Geeft u wel even aan waarover het gaat? Dan kunnen (zonodig) het dossier en de betrokken medewerker worden geraadpleegd.

Bezoekadres college

Het bezoekadres van het college is het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.