Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 30 maart 2021, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 8 april 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

3. Beantwoording raadsvragen over braakliggende gronden aan de Vredenseweg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Wijziging Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020

Besluit college van B&W:
Het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020 als volgt gewijzigd:

  • het in bijlage 5 van het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020 onder punt 1 genoemde laten vervallen;
  • dit besluit treedt in werking op 8 april 2021 en werkt terug tot en met 1 november 2020.

Besluit burgemeester:
Het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020 als volgt gewijzigd:

  • het in bijlage 5 van het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020 onder punt 1 genoemde laten vervallen;
  • dit besluit treedt in werking op 8 april 2021 en werkt terug tot en met 1 november 2020.

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: Y. Kramer