Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 april 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 30 maart 2021, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek Balinkesstraat 8

Besluit:

  • Geconstateerd dat dit verzoek niet past binnen het recent vastgestelde bestemmingsplan Vrijheidspark en het beleid terughoudend te zijn met het toekennen van woonfuncties op begane grond in het centrumgebied.
  • Geen medewerking verleend aan het verzoek voor het realiseren van drie appartementen op de begane grond van Balinkesstraat 8 (voormalig ING gebouw).

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: W. Maris

3. Principeverzoek Harkelsweg 3

Besluit:
Medewerking verleend aan de bouw van een woning ter compensatie van de sloop van een varkensstal aan de Harkelsweg 3 onder de voorwaarde dat aan de in de nota genoemde randvoorwaarden wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee