Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 17 augustus 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 juli 2021, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Klachtenregeling ZOOV augustus 2021

Besluit:
De Klachtenregeling ZOOV augustus 2021 vastgesteld

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: M. de Jong