Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 24 augustus 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 17 augustus 2021, nr. 31

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Opdrachtomschrijving verkeersonderzoek Vrijheidspark en omgeving

Besluit:
De opdrachtomschrijving voor het verkeersonderzoek Vrijheidspark en omgeving vastgesteld.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B.G. Stockmann

3. Ontwikkeling bezoekerscentrum bij de Steengroeve, Steengroeveweg Winterswijk Ratum

Besluit:
Aan Stichting Terra Temporalis een subsidie van € 100.000 toegekend voor planontwikkeling en proceskosten voor de realisatie van een bezoekerscentrum bij de Steengroeve te Winterswijk.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: S. Locher, J. Roelofsen