Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 24 april 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 17 april 2018, nr. 172

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk

Besluit:.

  • Ingestemd met het ‘Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk’.
  • Deze Winterswijkse aanpak van woningbouwplannen - als antwoord op het stoplichtmodel - ter bespreking aanbieden aan de Stuurgroep Regiovisie Wonen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk en de heer E. Rouw
Commissie: ja

Uitgelicht