Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 3 april 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 27 maart 2018, nr. 169

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Bezwaarschrift tegen het weigeren van de omgevingsvergunning kap van een liriodendron aan de A.S. Talmastraat 14

Besluit:

  • De overwegingen en het advies van de commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van 9 november 2017 onder aanvulling van de motivering in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer R. Vervoort
Commissie: nee.

Uitgelicht