Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 augustus 2018

1. Subsidievaststelling peuteropvang 2017

Besluit:

  • Kennis genomen van het inhoudelijk en financieel verslag  van Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV.
  • De subsidie 2017 t.b.v. Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV vastgesteld op € 166.278,00
  • Kennisgenomen van de begroting 2019 van Stichting Welzijn Winterswijk Welzijn BV.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

 

Uitgelicht