Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 augustus 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 17 juli 2018, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 16 augustus 2018, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

3. Overeenkomst Karakter

Besluit:
Ingestemd met de conceptovereenkomst met Karakter inzake het Intensief Behandel Centrum en de academische functie.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling SDOA

Besluit:
Het ontwerp voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek vastgesteld.
De gemeenteraad toestemming vragen om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek te wijzigen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw Y. Wiggers
Commissie: ja

5. Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de begroting 2019 van de Regio Achterhoek en hiervoor geen nadere zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

6. Financiële jaarstukken 2017 Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW)

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijke en financieel verslag 2017 van Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW).
  • De subsidie 2017 t.b.v. Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW) vastgesteld op € 318.000.
  • Kennisgenomen van de begroting 2019 van Stichting Zwembaden Winterswijk (SZW).

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

Uitgelicht