Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 augustus 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 17 juli 2018, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Besluit omgevingsvergunning ontwikkeling voormalig terrein Autopalace

Besluit:

  • Ingestemd met de beantwoording van de op de ontwerpbeschikking ingebrachte zienswijzen en deze ongegrond verklaard.
  • De gevraagde omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het voormalig terrein Autopalace verleend.
  • De op 14 juli 2009 verleende bouwvergunning met nummer BR20060247 op grond van artikel 2.33, lid 2 onder a Wabo ingetrokken.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

3. Alcoholpreventie voor groepen 8 basisonderwijs

Besluit:
Ingestemd met de uitvoering van het Programma van NIX.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

Uitgelicht