Openbare besluitenlijst (uitgesteld openbaar) d.d. 18 decemer 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 december 2018, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verzoek om nadeelcompensatie van een supermarkt te Winterswijk

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het nadere advies van de SAOZ van 30 november 2018.
  2. Plus Bruggers informeren door middel van bijgaande conceptbrief.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw Y. Wiggers en mevrouw Y. Kramer
Commissie: nee

3. Subsidieverzoek Doopsgezind kerkje

Besluit:

  1. Het verzoek om een structurele subsidie afgewezen.
  2. Eenmalig in 2018 een subsidie toegekend van € 7.500.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

4. Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen

Besluit:

  1. De raad voorstellen te kiezen voor beveiligen van de Veldhorstweg (in plaats van de Klandermansweg) en de Huttenweg.
  2. De procedures starten voor het onttrekken aan de openbaarheid van de onbeveiligde overwegen in de Vreehorstweg, de Klandermansweg en de Greversweg.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

5. Projectleider ondermijning Achterhoek

Besluit:

  1. Ingestemd met het openstellen en vervullen van de vacature projectleider ondermijning Achterhoek.
  2. De projectleider ondermijning Achterhoek aanstellen bij de gemeente Oost Gelre.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

6. Verhuur winkelpanden Weurden

Besluit:
Gekozen voor continuering van het gebruik van de winkelpanden aan het Weurden door de huidige huurders op basis van een gebruikersovereenkomst.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer R. Jansen
Commissie: ja

7. Beslissing op bezwaar tegen het dwangsombesluit wegens de onrechtmatige bewoning van een berging op het adres Huppelseweg 12

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 18 mei 2018 is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het besluit van 18 mei 2018, inhoudende een last onder dwangsom dat wegens de onrechtmatige bewoning van een berging aan de Huppelseweg 12 is opgelegd, met aanvullende motivering in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

 

Uitgelicht