Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 december 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 december 2018, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Realisatie Tiny Forest

Besluit:
In de gemeente Winterswijk een Tiny Forest realiseren.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer  A. Poelmans
Commissie: ja

3. Subsidiëring duofiets aan Samenrijderspunt (onderdeel Winterswijkse Uitdaging)

Besluit:
Een subsidie verstrekken van € 8.539 aan het het Samenrijderspunt (onderdeel van de Winterswijkse Uitdaging) voor de aanschaf van een elektrische duofiets.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer  A. Mauritz
Commissie: nee

4. Verkoop pand Tuunterstraat 39

Besluit:
Ingestemd met de verkoop van het pand Tuunterstraat 39 aan Enervisie BV tegen prijs en voorwaarden als genoemd in de nota.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer  B. Lieverdink
Commissie: nee

5. Uitgiftevoorwaarden Plan Boterstraat

Besluit:
Ingestemd met de verkoopvoorwaarden voor bouwkavels aan de Boterstraat zoals verwoord in deze nota en concept koopovereenkomst.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer V. Jacobs
Commissie: nee

6. Koersdocument duurzaamheid 2030 en uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. in te stemmen met het Koersdocument duurzaamheid 2030;
  2. in te stemmen met de Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019 – 2022;
  3. een krediet van € 3,75 mln. voor een ontzorgaanpak en -fonds, een krediet van € 1,25 mln. voor een Regionaal Energiefonds voor opwek, een budget van € 150.000 voor een Stimulerings- en innovatiefonds en een budget van € 30.000 voor Ledlamppakketten beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: ja

 

Uitgelicht