Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 4 december 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 27 november  2018, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.  Principeverzoek hergebruik voormalig boederijcomplex nabij Scholtemaatweg 7-9

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek tot hergebruik van het voormalig boerderijcomplex nabij Scholtemaatweg 7-9 als woning, middels het onder voorwaarden opstarten van een bestemmingsplanprocedure.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Caglayan
Commissie: ja

 

Uitgelicht