Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 februari 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 6 februari 2018, nr. 164

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. klein Gunnewiek
Commissie: ja

3. Subsidieaanvraag Winterswijkse Uitdaging betreffende Vrijwilligerspunt 2018

Besluit:
In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Winterswijk 2017 De Winterswijkse Uitdaging een projectsubsidie voor 2018 van maximaal € 29.440 toegekend voor het doorontwikkelen van het Vrijwilligerspunt.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink
Commissie: ja

4. Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 n.a.v. derde WW en loopbaanadvies

Besluit:
De CAR-UWO wijzigingen conform de circulaires van het LOGA van 20 november 2017 met kenmerk TAZ/U201700829 en TAZ/U201700897 en van 18 december2017 met kenmerk TAZ/20170977 en de wijzigingen neergelegd in de bijlagen, met ingang van 1 januari 2018 opnemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar:  mevrouw A. Damkot
Commissie: ja

 

Uitgelicht