Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 februari 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 februari 2018, nr. 162

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Recht van opstal clubgebouwen SV Kindervreugd en Stichting ’t Kreil

Besluit:
Ingestemd met vestiging van een recht van opstal met een looptijd van 30 jaren ten behoeve van de clubgebouwen van Speeltuinvereniging Kindervreugd en Stichting ’t Kreil.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer G. de Vries
Commissie: nee

Uitgelicht