Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 9 januari 2018, nr. 160

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Nieuwe rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijk stand

Besluit:
Ingestemd met de nieuwe rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

3. Regiovisie Opvang en Bescherming

Besluit:
De raad voorstellen:

  • In te stemmen met de Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek;
  • In te stemmen met de uitwerking van de Regiovisie zoals beschreven in het plan van aanpak Regiovisie en Opvang in de Achterhoek.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

 

Uitgelicht