Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 30 januari 2018

1.    Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 23 januari 2018, nr. 162

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.    Gegevens Wmo- en jeugdhulp ten behoeve van de monitor Initi8

Besluit:
Ingestemd met het aanleveren van Wmo- en jeugdhulpgegevens aan de monitor van Initi8 voor benchmarkdoeleinden.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

3.    Ondertekenen RetailDeal

Besluit:
Ondertekenen van de RetailDeal met het ministerie van Economische Zaken, vertegenwoordigd door staatssecretaris Mona Keijzer, in het kader van de Nationale Retailagenda.
Wethouder Saris volmacht geven om de RetailDeal overeenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer B. Roeterdink
Commissie: ja

4.    Pilot Praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten en aanbevelingen van de pilot praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd in de Oost-Achterhoek.
Ingestemd met een vervolg op de pilot Praktijkondersteuner Jeugd.
Proscoop de opdracht geven om samen met de Oost-Achterhoekse gemeenten tot een projectvoorstel voor procesbegeleiding en monitoring te komen voor een periode van drie jaar.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar:  mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

5.    Uitgangspuntennota begroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland|

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de Uitgangspuntennota begroting 2019 van GGD Noord- en Oost- Gelderland en geen zienswijze in te brengen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar:  mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

6.    Diverse verkeersbesluiten

Besluit:

  • Een 30-zone instellen voor de Jachthuisweg, tussen de Vredenseweg en Beltmolen, Beltmolen, Stellingmolen en Watermolen.
  • Een verplichte rijrichting uitgezonderd fietsers instellen op de Beltmolen.
  • Een parkeerverbod instellen in de Rusthuisstraat ter hoogte van de Wooldseweg nabij de vrije school de Esch, door het aanbrengen van een gele onderbroken streep.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar:  de heer J. Koopman
Commissie: nee

7.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 31 januari 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: ja

8.    Herziening Landschapsontwikkelingsplan (concept)

Besluit:
Ingestemd met het concept herziening Landschapsontwikkelingsplan.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde/ behandelend ambtenaar: de heer A. Poelmans
Commissie: ja

 

Uitgelicht