Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19  december 2017, nr. 157

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar weigering inschrijving Basisregistratie Personen

Besluit:
Het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot weigering inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) per 1 september 2017, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het besluit van 21 september 2017 in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Meyerink
Commissie: nee

 

Uitgelicht