Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 3 juli 2018, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. 24e wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de 24e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

3. Beleidsregels Bestuurlijke Boete 2018

Besluit:
De beleidsregels bestuurlijk boete 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink Slats
Commissie: ja

4. Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften

Besluit:
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften over 2017 voor kennisgeving aangenomen en ter kennis brengen van de Commissie Samenleving.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: ja

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 juli 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

 

Uitgelicht