Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 25 juni 2018, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 5 juli 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

3. Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland d.d. 5 juli 2018

Besluit:

  • Kennisgenomen van de vergaderstukken en als zienswijze inbrengen dat wij niet instemmen met de in de Voorjaarsnota voorgestelde structurele bijdrage voor de implementatie van de structurele kwaliteitsimpuls voor het 2e halfjaar 2018 zonder dat hier eerst afzonderlijke inhoudelijke bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
  • De zienswijzen op de Primitieve begroting 2019 zoals vastgesteld door de Raad op 28 juni 2018 inbrengen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink Slats
Commissie: ja

Uitgelicht