Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 juli 2018

1. Portefeuilleverdeling college van B&W en vervanging wethouders en burgemeester

Besluit:
De portefeuilleverdeling binnen het college en de vervanging van de wethouders en van de burgemeester vastgesteld zoals weergegeven in deze nota.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: ja

2. Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Besluit:
1. De raad voorstellen als afvaardiging in vier WGR-samenwerkingsverbanden te benoemen:

 • lid AB Regio Achterhoek:
 • burgemeester Bengevoord; plaatsvervangend lid: wethouder Saris;
 • lid AB Stadsbank Oost Nederland:
 • wethouder Aalderink; plaatsvervangend lid: wethouder Saris;
 • lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers:
 • wethouder Aalderink; plaatsvervangend lid: wethouder Elferdink;
 • lid AB Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers:
 • wethouder Aalderink, plaatsvervangend lid: wethouder Elferdink;
 • twee leden AB EUREGIO:     
 • wethouder Saris, plaatsvervangend lid: wethouder Aalderink;
 • raadslid mevrouw Elsinghorst, plaatsvervangend lid: raadslid mevrouw Ten Dolle.

2. De raad voorstellen als afvaardiging naar de EUREGIO-raad te benoemen:

 • raadslid mevrouw Elsinghorst, plaatsvervangend lid: raadslid mevrouw Ten Dolle.

3. De overige vertegenwoordigingen in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren vastgesteld conform de bij deze nota opgenomen lijst en dit ter kennisname te brengen van de raad.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

 

Uitgelicht