Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 10 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 3 juli 2018, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar tegen het invorderingsbesluit van 10 april 2018 ter invordering van € 21.000,- aan verbeurde dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Kattenbergweg 2-17

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het invorderingsbesluit van 10 april 2018 met kenmerk 122685 is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het besluit van 10 april 2018, ter  invordering van € 21.000,- aan verbeurde dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Kattenbergweg 2-17, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

 

Uitgelicht