Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 5 juni 2018, nr. 180

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verkoop bedrijventerrein gelegen aan de Parallelweg-Ambachtsstraat

Besluit:
Ingestemd met de verkoop van een bedrijventerrein gelegen op de hoek Ambachtsstraat – Parallelweg tegen prijs en condities als genoemd in de koopovereenkomst.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer V. Jacobs
Commissie: nee

3. Uitspraak van de rechtbank Gelderland over het beroepschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Jan Steenstraat te Winterswijk

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het ingestelde beroepschrift ongegrond is verklaard en de omgevingsvergunning terecht is geweigerd, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: nee

Uitgelicht