Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 juni 2018, nr. 180

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Sloop en bodemsaneringcomplex Misterweg 57/59

Besluit:

  • Bij de 3e financiële prognose 2018 de raad voorstellen een krediet van € 230.000 beschikbaar te stellen voor sloop en bodemsanering van het complex Misterweg 57-59.
  • De gebruikers van ruimten in het complex Misterweg 57-59 voor 01-07-2018 de huur opzeggen met ingang van uiterlijk 01-01-2019.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink en de heer J. Roelofsen
Commissie: ja

3. Subsidieverzoek zorginfrastructuurgelden

Besluit:
De aanvraag van Buurtzorg Nederland om in aanmerking te komen voor subsidie op basis van de subsidieregeling zorginfrastructuur afgewezen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee

4. Aankoop pand Zonnebrink 57

Besluit:

  • Ingestemd met de aankoop van het pand Zonnebrink 57 tegen prijs en voorwaarden als genoemd in de nota.
  • De raad verzoeken een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor aankoop van het pand Zonnebrink 57 en dit bedrag te verwerken in de 3e financiële prognose t.l.v. de begroting 2018.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: ja

Uitgelicht