Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 mei 2018, nr. 177

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verzoek om nadeelcompensatie van een supermarkt te Winterswijk

Besluit:
Overeenkomstig het advies van de SAOZ het verzoek om nadeelcompensatie van een supermarkt te Winterswijk afgewezen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw Y. Kramer-Jansen
Commissie: nee

3. Machtiging aan VNOG inzake instellen vordeing op truckkartel

Besluit:

  • De VNOG gemachtigd om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NL Truckkartel.
  • De VNOG gemachtigd om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de truckfabrikanten.
  • De voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding van de gemeente gecedeerd (overgedragen) aan VNOG.
  • De VNOG gemachtigd om met betrekking tot de betreffende voertuigen gegevens op te vragen bij de belastingdienst en de RDW.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. keur
Commissie: nee

 

Uitgelicht