Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 maart 2018

1.    Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 27 februari 2018, nr. 167

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.    Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de wijzigingen in de Verordening Tegenprestatie Participatieweg, IOAW en IOAZ en de verordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink/ behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

 

Uitgelicht