Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 20 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 maart 2018, nr. 167

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Principebesluit wijzigingsplan Aarninkweg 1

Besluit:

  • In principe medewerking verleend onder voorwaarden voor het wijzigen van het bestemmingsplan van het perceel Aarninkweg 1 in Winterswijk-Woold.
  • Ingestemd met een tijdelijke vergunning voor het houthok vooruitlopend op het wijzigingsplan voor het perceel Aarninkweg 1 middels een aanvraag omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer M. Caglayan
Commissie: nee

3. Collegeverklaring 2017 conform ENSIA

Besluit:

  • Kennisgenomen van de bijlagen DigiD en Suwinet en de daarin opgenomen attentiepunten overgenomen.
  • De collegeverklaring met begeleidend schrijven ondertekend.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer M. Damen
Commissie: ja

4. Verlengen jachtrecht op gemeentelijke gronden door de WBE Winterswijk en Omstreken

Besluit:

  • Ingestemd met het verlengen van de huidige jachthuurovereenkomst met de WBE Winterswijk en Omstreken voor een periode van 6 jaar.
  • Ingestemd met het verzoek om voor de nieuwe periode uit te gaan van een symbolische huur van € 1,-/jaar .

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: nee

Uitgelicht