Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 24 april 2018, nr. 175

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Jaarverslag Handhaving 2017

Besluit:
Het jaarverslag Handhaving 2017 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer drs. B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: ja

3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers

Besluit:

  1. Voor wethouders G.J. te Gronde en I.G. Saris de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
  2. Voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
  3. Voor wethouders H.J.G. Gommers en D.W. Aalderink de verrekenplicht niet van toepassing verklaard op basis van de gedane opgave.
  4. Voor burgemeester M.J. van Beem de verrekenplicht niet van toepassing verklaard op basis van de gedane opgave.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: nee

4. Kaderbrief programmabegroting 2019 Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de uitgangspunten in de kaderbrief.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

5. Jaarstukken 2017 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen kenbaar te maken over de jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek en het jaarverslag 2017 van de Stuurgroep Achterhoek 2020.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

6. Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 (MPG 2017)

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. Het MPG 2017 vast te stellen;
  2. De bedrijventerreinen aan de Parallelweg samen te voegen in één complex Parallelweg.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Roelofsen
Commissie: ja

7. Volmacht inzake de arbeidsovereenkomst van de directeur/bestuurder van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:
De wethouders met de portefeuille Wmo / Jeugd van de gemeenten Oude IJsselstreek en Bronckhorst volmacht verleend om namens de gemeente Winterswijk een arbeidsovereenkomst te sluiten met de directeur / bestuurder van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

8. Wijziging bestemming Ratumseweg 25

Besluit:
In principe ingestemd met:

  1. Het verzoek de bestemming aan de Ratumseweg 25 te wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Bedrijf’,
  2. Een geringere sloophoeveelheid.
  3. De voorgestelde ruimtelijke kwaliteit die geleverd wordt, mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

Uitgelicht