Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 15 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 mei 2018, nr. 174

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanwijzing Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Besluit:

  • Het functieprofiel van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), waarin onder meer zijn wettelijke positie en zijn wettelijke taken nader zijn uitgewerkt, vastgesteld.
  • De heer M. Damen aangewezen als Functionaris voor Gegevensbescherming en de aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De portefeuillehouder Organisatie aangewezen als portefeuillehouder Gegevensbescherming.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer H.J.P. Wilts
Commissie: ja

 

Uitgelicht