Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 22 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 mei 2018, nr. 175

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanvraag projectsubsidie Stichting Exploitatie Het Museum in het hart van Winterswijk

Besluit:
Een eenmalige projectsubsidie verleend van € 12.000,- aan Stichting Exploitatie Het Museum in het hart van Winterswijk voor de inzet van externe professionele museale ondersteuning in 2018.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

3. Vaststelling bestemmingsplan Ravenhorsterweg 11

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Ravenhorsterweg 11’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Caglayan
Commissie: ja

4. Vaststelling facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk 2017

Besluit:

  • De raad voorstellen in te stemmen met de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 'facetbestemmingsplan Parkeren Winterswijk 2017'.
  • De raad voorstellen in te stemmen met de geactualiseerde parkeernormen voor Winterswijk.
  • De raad voorstellen het 'facetbestemmingsplan Parkeren Winterswijk 2017' gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman
Commissie: ja

5. Aanvraag Omgevingsvergunning milieu en bouwen Hanekampweg 31

Besluit:
Kennisgenomen van de ontwerpbeschikking.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman
Commissie: ja

6. Aanvraag structurele subsidieverhoging Villa Mondriaan

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met een incidentele verhoging naar € 100.000 van de subsidie voor 2018 aan Villa Mondriaan.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

Uitgelicht