Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 8 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 24 april 2018, nr. 173

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanvraag projectsubsidie Stichting Lokale Omroep Winterswijk

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie verleend van € 7.500,- aan Stichting Lokale Omroep Winterswijk voor het vernieuwen en moderniseren van de studio van RTV Slingeland.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. van Drie
Commissie: ja

3. Aanwijzing Streekziekenhuis Koningin Beatrix als Special Coverage Location

Besluit:

  1. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de aanwijzing sturen als Special Coverage Location ten behoeve van de radiodekking van het C2000 communicatiesysteem en hen daarmee te verplichten de noodzakelijke voorzieningen te treffen die qua kwaliteit, omvang en functionaliteit voldoen aan de door de VNOG gevraagde criteria.
  2. Het Streekziekenhuis Koning Beatrix aanbieden voor ondersteuning gebruik te maken van de expertise bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en verplichten de installatie te laten keuren door het Meldkamer Diensten Centrum.
  3. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix verzoeken de resultaten van deze keuring 1 januari 2019 terug te koppelen aan de gemeente Winterswijk, mits de doorontwikkeling van het C2000 netwerk dit toelaat.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

4. Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaar van de eigenaar van het pand aan de Industrieweg 1 te Winterswijk tegen het besluit d.d. 9 november 2017 inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom

Besluit:
Het bezwaar dat door de eigenaar van het pand aan de Industrieweg 1 te Winterswijk is ingediend conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. De motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld en de genoemde bevoegdheid daarin wordt gecorrigeerd.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Siner
Commissie: nee

5. Deelname aan landelijk programma ‘Nu niet zwanger’

Besluit:
Aan GGD Noord- en Oost-Gelderland meedelen dat gemeente Winterswijk de intentie heeft deel te nemen aan het programma ‘Nu niet zwanger’.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

Uitgelicht