Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 13 november 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 november  2018, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar tegen dwangsombesluit van 15 juni 2018 wegens onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Jonkersweg 37

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 15 juni 2018 (zaaknummer 152794) is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het besluit van 15 juni 2018 inhoudende een last onder dwangsom dat wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Jonkersweg 37 is opgelegd, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

Uitgelicht