Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 november 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 november  2018, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar weigering briefadres

Besluit:
Met inachtneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften, het bezwaar tegen het besluit van 9 april 2018 met de weigering om in te schrijven op een briefadres, niet ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Meyerink
Commissie: nee

3. Beslissing op bezwaar intrekken monumentenstatus Schoppe Bonninkweg 2

Besluit:

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.
  • Geen hoorzitting houden omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is.
  • Het besluit tot intrekken monumentenstatus in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: nee

4. Wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het dienstencentrum Gaxel op het perceel Vredenseweg ong. te Winterswijk-Huppel

Besluit:

  • Ingestemd met de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het dienstencentrum Gaxel op het perceel Vredenseweg ong. te Winterswijk-Huppel
  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘dienstencentrum Gaxel’ in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

 

 


 

 

Uitgelicht