Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 30 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 23 oktober 2018, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vergadering Algemeen Bestuur VNOG d.d. 1 november 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder:  de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

3. Informatiebeveiligingsbeleid Winterswijk 2018

Besluit:
Het informatiebeveiligingsbeleid gemeente Winterswijk 2018 met ingang van 1 november 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer M. Damen
Commissie: ja

4. Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met het ‘Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk’.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk en mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

Uitgelicht