Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 30 oktober 2018 burgemeestersnota

1. Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast

Besluit:
Ter uitvoering van artikel 2.52 APV de Beleidsregels wet aanpak woonoverlast Winterswijk2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer G. Krosenbrink
Commissie: nee

Uitgelicht