Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 2 oktober 2018, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Visie op doorontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en project Beschut Werken

Besluit:

  • De visie op de doorgaande ontwikkellijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vastgesteld.
  • Ingestemd met het projectvoorstel Beschut Werken.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D. W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink
Commissie: ja

3. Technische wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR-UWO (resp. betreffende ambtenaar burgerlijke stand, bovenwettelijke uitkering, na-wettelijke uitkering bij werkloosheid)

Besluit:
De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) per 1 juli 2018 opnemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk overeenkomstig bijlage ‘Wijzigingen in gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Winterswijk per 1 juli 2018 als gevolg van de circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181)’.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: ja

Uitgelicht