Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 oktober 2018, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

 

 

Uitgelicht