Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 september 2018, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Ontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek en deze in procedure brengen.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer V. Brus
Commissie: ja

3. Glas-in- lood gedenkraam Ambachtsschool

Besluit:

  • Akkoord gegaan met restauratie van het glas-in-lood gedenkraam en transformatie tot kunstwerk.
  • Een budget ter grootte van € 17.500 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het plan.
  • Het kunstwerk plaatsen op een nader te bepalen plek in de (vernieuwde) openbare ruimte bij de voormalige Ambachtsschool en Tricotfabriek.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer J. Eijpe
Commissie: nee

Uitgelicht