Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 30 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 oktober 2018, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Grootschalige restauratie Jacobstoren

Besluit:

  • Ingestemd met de restauratie van de Jacobstoren.
  • Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Winterswijk en alleen Slotboom Steenhouders vragen een aanbieding uit te brengen
  • De raad verzoeken een krediet van maximaal € 675.000 beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie van de Jacobstoren en dit bedrag te verwerken in de 1e financiële prognose t.l.v. de begroting 2019.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Tanck
Commissie: ja

Uitgelicht