Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 8 oktober 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 2 oktober 2018, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Principeverzoek ontwikkeling Kop Meddosestraat

Besluit:
Ingestemd met het principeverzoek voor planologische medewerking aan de ontwikkeling het perceel
Meddosestraat 60-64 in Winterswijk op basis van een buitenplanse afwijkingsprocedure (Wabo-projectbesluit).

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

Uitgelicht