Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 september 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 4 september 2018, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Voorstel aanpak opgave Armoedevrij Winterswijk 2040

Besluit:
Kennisgenomen van en akkoord gegaan met de werkwijze en planning van de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw N. Schuddebeurs
Commissie: ja

Uitgelicht