Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 september 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 28 augustus 2018, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019 e.v.

Besluit:

  • De “Subsidieregeling Gecertificeerde Instellingen Achterhoekse gemeenten 2018” vastgesteld.
  • De “Subsidietenderleidraad Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de gemeenten in de Achterhoek” vastgesteld.
  • Mandaat verleend aan de inkoopadviseur van de gemeente Oude IJsselstreek om namens uw college de subsidietender uit te voeren.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

3. Verzoek openbare ruimtenaamgeving – Torfpad Winterswijk Kotten

Besluit:

  • De naam 'Torfpad' toegekend aan het fietspad tussen de Kuipersweg en Vennweg in Duitsland en opnemen  in de BAG-registratie.
  • Opdracht gegeven voor het formuleren van een beleidskader benoeming openbare ruimtes

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer B. Timpert
Commissie: nee

 

Uitgelicht