Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 september 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 september 2018, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Principeverzoek vestiging recreatieve bestemming

Besluit:
Niet ingestemd met het principeverzoek voor de vestiging van een recreatieve bestemming op de locatie hoek Korenburgerveenweg – Veenhuisweg.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman
Commissie: ja

 

Uitgelicht