Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 16 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 april 2019, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2018

Besluit:
De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2018, ter uitwerking van de AVOI, vastgesteld als nadere regel van de AVOI onder intrekking van huidige Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: F. Welcker


3. Beantwoording raadsvragen over spoorwegovergangen

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder:  D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: M. de Jong


4. Wijzigingen inkoopdocument 2019-2020 Sociaal Domein Achterhoek per 1 juli 2019

Besluit:
Het inkoopdocument 2019-2020 Sociaal Domein Achterhoek per 1 juli 2019 met daarin een aantal aanpassingen vastgesteld.

Portefeuillehouder:  E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de programmabegroting 2020 van het ECAL.
  2. De raad voorstellen geen zienswijzein te dienen voor de programmabegroting 2020 van het ECAL.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: R. Ansink

6. Regio Deal Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen de intentie uit te spreken, onder voorwaarden zoals genoemd in de nota, een cofinancieringsbijdrage van € 527.870 te willen leveren aan de Regio Deal Achterhoek 2019-2022.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur


7. Uitspraken van de rechtbank Gelderland van 18 februari 2019 en 4 april 2019 inzake het beroep tegen de invordering van de dwangsommen die zijn verschuldigd vanwege de onrechtmatige bewoning van Kattenbergweg 2-17

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraken van de rechtbank Gelderland van 18 februari 2019 en 4 april 2019 inzake het beroep tegen de invordering van de dwangsommen die zijn verbeurd vanwege de onrechtmatige bewoning van Kattenbergweg 2-17. De rechtbank heeft het beroep tegen de beslissing op bezwaar van 12 juli 2018 bij uitspraak van 18 februari 2019 niet-ontvankelijk verklaard en het verzet tegen die uitspraak bij uitspraak van 4 april 2019 ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Wesselink