Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16  april 2019, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Motie ontmoediging ballonnen

Besluit:
Ingestemd met de reactie op de motie conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep


3. Gasloos bouwen van woningen en bedrijven

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de consequenties van de Wet voortgang energietransitie, Gaswet en Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitingen.
  2. Kennisgenomen van de consequenties van het gemeentelijk energie- en duurzaamheidsbeleid op de uitvoering van gasloos (nieuw)bouwen van woningen en bedrijven.
  3. Ingestemd met het voorstel om bij het bestemmen van terreinen voor grootverbruiker(s) expliciet te kijken naar alternatieven voor gasloos bouwen.
  4. Ingestemd met het voorstel om bij bouwaanvragen voor nieuwbouw van grootverbruiker(s) te stimuleren en zo mogelijk af te dwingen dat gasloos wordt gebouwd.

Portefeuillehouder:  C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep


4. Jaarstukken 2018 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen kenbaar te maken over de jaarstukken 2018 van de Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder:  B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur