Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 30 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 april 2019, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Principeverzoek Wamelinkweg (ongenummerd, nabij 16) omzetting van één woning naar maximaal twee woningen

Besluit:
Ingestemd met het principeverzoek om één vrijstaande woning om te zetten naar twee geschakelde woningen aan de Wamelinkweg (ongenummerd, nabij 16), mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek